Klacht over Psycholoog Den Bosch?

Als psycholoog NIP werk ik geheel volgens de beroepscode

Mijn praktijk Psycholoog Den Bosch werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis is eerlijkheid en openheid. Jouw persoonlijke dossier is bij mij te allen tijde gewaarborgd.

Heb je klachten over mij of mijn behandeling, aarzel niet die met me te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je met je klacht bij het NIP terecht. Mijn lidmaatschapsnummer is 27235.

De klachtenprocedure van het NIP

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend psycholoog. Het gaat om principes als: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Psychologen die lid zijn van het NIP, kun je herkennen aan het keurmerk. Het zijn vakmensen die zich binden aan deze beroepscode. Kijk in de code om te zien of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben.

Bespreek je klachten eerst met je psycholoog

En mocht je er samen toch niet uitkomen, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Maar misschien wil je eerst wat meer informatie over de klachtenregeling. Of een toelichting op deze beroepscode. Bel dan met Rolanda Visser of Anne-Marie van Zijl via 030 – 820 15 00.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl onder het menu kopje “info voor cliënten” en vervolgens het subkopje “ik wil een klacht indienen”.

Contact Psycholoog Den Bosch

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je helpen kan? Neem contact op voor meer informatie. Ook als je twijfelt of je naar een psycholoog kunt gaan, laat mij je advies geven. Mocht je een afspraak willen maken dan kan dit bij mijn praktijkassistente, er is geen wachtlijst. Bel ons op 073 – 20 32 042.